PROFESJONALNE USŁUGI IT W PODEJŚCIU PROJEKTOWYM, ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, EKSPERCI
I NIE TYLKO…

Nasz zespół obsługuje dowolnie skomplikowane projekty techniczne IT, doradza – ale także je realizuje, biorąc na siebie odpowiedzialność za biznesowe rezultaty działań.

W wielu przypadkach długoterminowe kontraktowanie usług nie sprawdza się ekonomicznie, zbyt rozproszone w czasie i tematyce zadania nie uzasadniają ponoszenia stałych kosztów związanych z utrzymywaniem specjalistów w firmach Klientów. Często jest to zbyt drogie, niekoniecznie kompletne i stabilne. Współczesne zastosowania informatyki obejmują praktycznie wszystkie dziedziny ludzkich aktywności, najczęściej łącząc wymagania, systemy i procedury pochodzące z wielu obszarów. Migracje, integracje, wirtualizacje, bezpieczeństwo, systemy pracy grupowej, rozwiązania chmurowe, standardy, przejęcia firm, internacjonalizacja i wiele innych powodują, że organizacje biznesowe i publiczne często stają się praktycznie bezradne wobec stawianych przed nimi wyzwań. Nasze kompetencje i doświadczenie są jednak w finansowym zasięgu praktycznie każdego odbiorcy – można nas wynająć na pojedyncze godziny, dni, tygodnie czy do konkretnych projektów. Wygodnie, ekonomicznie i skutecznie, z zachowaniem oczekiwanych standardów i jakości, w oparciu o zoptymalizowane praktyki branży. Obsługujemy Klientów w Polsce i zagranicą, podejmujemy się także zadań specjalnych.

Dla zarządów jesteśmy wirtualnym CIO, dla działów informatyki odciążeniem w nawale projektów, dla nowych podmiotów przewodnikiem w świecie najskuteczniejszych rozwiązań informatycznych.

Zapraszamy do sprawdzenia naszych umiejętności, wspólnych realizacji i Partnerskiej współpracy. Gwarantujemy Państwu najlepsze rezultaty i najwyższy komfort współpracy z nami.

help-button

Namacalne korzyści, już od pierwszego miesiąca!

KOMPETENCJE

FAQ

Odpowiedź jest prosta: bo to najtańszy i najefektywniejszy sposób pozyskania odpowiednich kompetencji wymaganych w określonym czasie i z możliwością pełnej kontroli rezultatów. Wdrażanie współczesnych rozwiązań informatycznych stawia wiele wyzwań i w praktyce utrzymywanie zespołu posiadającego pełną wiedzę w każdym obszarze nie jest możliwe. Tym bardziej, że polski rynek pracy wyraźnie ewoluuje w kierunku standardów światowych, łącznie z bardzo wysokimi wynagrodzeniami najlepszych fachowców w poszczególnych specjalnościach.

Jak najbardziej, nawet skrupulatniej niż w przypadku projektów prowadzonych wewnątrz organizacji. Poprawnie zapisany zakres prac, uzgodnienia kontraktowe, warunki odbioru oraz narzędzia zarządzania projektami i raporty to podstawowe elementy gwarantujące powodzenie przedsięwzięcia. Zleceniobiorcy dbają o najwyższą jakość realizacji, unikają sporów i starają się minimalizować ryzyko pokrywania kosztów kar umownych. Nie mówiąc już o trosce o zadowolenie Klienta i własną reputację budującą szanse na kolejne intratne zlecenia. W praktyce kontrola projektu prowadzonego z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych jest prostsza, opiera się na konkretnych fakturach wystawianych przez dostawców, bez konieczności trudnego i często dyskusyjnego alokowania wewnętrznych kosztów. Przy czym należy zadbać o wybór właściwego dostawcy :- )

Możliwe i niezbędne! Projekty integrujące różnorodne rozwiązania wymagają dokładnego zdefiniowania obszarów odpowiedzialności, połączeń i komunikacji projektowej. W zależności od typu i stopnia skomplikowania projektu należy zadbać o koordynację działań poszczególnych interesariuszy, tryb raportowania, warunki odbiorów technicznych i testów na wszystkich poziomach. Do dyspozycji pozostaje ogromna wiedza wypracowana w ramach takich dziedzin jak zarządzanie projektami

Można i w wielu przypadkach trzeba – szczególnie, gdy wdrożenie dotyczy wrażliwego dla organizacji obszaru (dane osobowe, wynagrodzenia, polityki i systemy bezpieczeństwa, kluczowe obszary zarządzania, controlling, rozwiązania e-commerce, produkcja i wiele innych). Dlatego tak istotne jest zaufanie do usługodawcy, jakość dokumentacji projektowej, kompletność szkoleń, możliwość późniejszego wsparcia ad hoc. Mamy doświadczenie w takich projektach, nawet przy bardzo ostrych wymogach bezpieczeństwa i wyseparowania uprawnień i dostępów (m.in. NBP, Ministerstwo Gospodarki RP, Neuca S.A.).

Działamy w bardzo szerokim zakresie kompetencji i dość trudno jest wylistować wszystkie możliwe obszary działań. Ich wykluczanie także może być mało skuteczne, ponieważ stale poszerzamy zakres naszych usług dostosowując się do stałych zmian zachodzącym na dynamicznie rozwijającym się rynku rozwiązań IT. Jak więc zorientować się w potencjale wspólnych realizacji projektowych? Najlepiej kontaktując się z nami bezpośrednio. Już krótka wstępna rozmowa telefoniczna pozwoli wskazać możliwości pokrycia potrzeb naszymi kompetencjami, zaplanować następne kroki i opcjonalnie dobrać dodatkowych partnerów.

Tak. Mówimy, dokumentujemy i raportujemy efekty naszych prac w języku angielskim. Mając codzienny kontakt z naszymi Klientami i Partnerami technologicznymi z Wielkiej Brytanii, Niemiec, krajów skandynawskich oraz USA posługujemy się fachowym, żywym i biegłym językiem. Także w obszarze krajów słowiańskich angielski stanowi dla nas podstawę komunikacji i eliminuje ryzyko nieporozumień wynikających z czasem mylących podobieństw pomiędzy językami naszego regionu.

W większości przypadków lwią część zadań da się realizować zdalnie, minimalizując koszty i logistykę związaną z projektami zagranicznymi lub międzynarodowymi. Zależy to oczywiście od specyfiki danego projektu, wielu szczegółowych wymagań Zamawiającego lub jego kontrahentów. Dysponujemy kompletnym wyposażeniem i kompetencjami pozwalającymi na prowadzenie większości zadań zdalnie, często w połączeniu sił i kompetencji z innymi uczestnikami projektów międzynarodowych – przede wszystkim z działami IT zlokalizowanymi w poszczególnych krajach lub centralami koordynującymi odpowiednie działania.

Ostatnio na Blogu…

Powrót